Стерилни думи от професионален лъжец

Думи лишени от всичко, което може да навреди на едно статукво с които се изказват "полу истини" за да звучат достатъчно правдоподобно но да насочват към успорване на истината.
Както и да ги наричаме софисти, илюминати или уеб-троли те ще си останат лъжци най-често използващи аргумент от незнанието за "доказателсво" срещу истината или други по-груби подигравателни жаргони, харесващи се на някои "безгрижни" младежи, за да забулят или забавят фактите от според тях "изтекла", забранена за общата маса от хора информация.
Професионалните лъжци не са от вчера и за разлика от другите имат силният аргумент, парите и задържане на статукството. Обикновено те се считат за най-умните, които успяват да заблудят множество хора и едновременно да се подиграят на тях заради лековерието (глупостта) им. Тук могат да се кажат много неща но истината е една: обществото обича да е мамено, толерира измамниците и стремежа да се възпроизвеждат. Разбирането, че само по-силният има право се трансформира в по-приспособимият има право на живот.