Постулати

Съветници за различни житейски ситуации

Не всичко, което е истина за теб, е истина за всички останали.
Не искай всички да вярват в това, в което ти вярваш, защото можеш да изпаднеш в самозаблуждение.
Приеми, че има и други гледни точки извън твоята, които са също толкова верни и действащи в положителен аспект, колкото и твоята.
Приеми, че всяко изпълнение на дадена цел е многовариантно и че реално се случва това, което е най-подходящо за момента, независимо дали ти го одобряваш или не, дали на теб ти харесва или не.
Приеми, че пътят, който извървяваш към дадена цел е по-важен, отколкото реализацията на самата цел като завършек-победа.
Помни, че всичко, което правиш в живота си, в крайна сметка го правиш за самия себе си.

Вярвай, дерзай и успей!
Остави нещата да се случват!
Нищо не е такова, каквото изглежда.
Не искай всичко да знаеш.
Всяко нещо по реда си.
Всяко нещо с времето и с мястото си.

В ежедневието си човек често попада в ситуация, в която му е нужно да вземе решение за нещо, от което зависи как ще се случат по-нататък много други неща. Тогава тези постулати се преподреждат всеки път така, че на първо място като най-важен ръководен направляващ съвет идва един от шестте постулата, а всички останали се ранжират по степен на значимост, според важността на събитието, което се очаква да се случи. Запомнете ги! Използвайте ги мъдро и успявайте с тях! (От Ошвешт – послания за успех)

Мъдрост от древността: Wiki цитати на Лао Дзъ
(древнокитайски философ, даоист):

 • Можеш да изведеш човек на добрия път, но не можеш да го заставиш да продължи по него.
 • Спрете злото, докато не съществува, задръжте болестта преди да се появи.
 • Бъдете внимателни към своите мисли - те са началото на вашите постъпки.
 • Ако една вещ не е годна за една цел, тя може да се употреби и за друга.
 • Който си мисли, че е научил всичко, той всъщност нищо не знае.
 • Няма по-тежка беда от това да презираш враговете си.
 • Лесно достигнатото съгласие не заслужава доверие.
 • Истински просветленият никога не воюва.
 • Първокласният воин никога не се гневи.
 • Мъдрецът избягва всякакви крайности.
 • Правдивите думи не са красиви. Красивите думи не са правдиви. Добрият не е красноречив. Красноречивият не е добър. Знаещият не е всезнаещ. Всезнаещият не е знаещ. Мъдрецът не се запасява, но колкото повече прави за другите, толкова повече забогатява; колкото повече дава на другите, толкова повече има. Небесният Дао допринася полза на всички неща, но не им вреди. Дао на мъдреца е: действай, но не отнемай.
 • За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.
 • Хората с най-висока нравственост не считат себе си за нравствени - затова и имат най-висока нравственост.
 • Достойният винаги се старае да бъде безпристрастен, да не дава оценки на трудно постижими неща и да не слуша безплодни учения.