Деволюция

Деволюция , де - еволюция, или еволюция назад: е схващането, че дадени видове могат да се променят в "по- примитивни" форми с течение на времето. От гледна точка на "съвременната биология", терминът е погрешно название за това понятие , защото тя предполага, че това е предборъчна йерархия на структура и функция, и че еволюцията трябва да означава "напредък" към "по-напреднали" организми. Това объркване се основава на две концептуални грешки: идеята, че еволюцията е трябвало да направи вида "по-напреднал" , за разлика от "по-примитивните" и идеята, че някои съвременни видове, които са загубили функции или сложност съответно трябва да бъдат изродени форми на тяхните предци, което се припокрива със физичния закон за ентропията.

Ентропия
Ентропия е понятие от философията и физиката. Понятието "ентропия" е въведено за първи път през 1865 г. от Рудолф Клаузиус ( 1822 - 1888 ), немски физик. През 1877 г. Лудвиг Болцман открива, че ентропията на една система може да се изрази с количеството възможни "микросъстояния", съгласувани с техните термодинамични свойства. С=К . log W където константата к=1,38.10 -23 J/К се нарича константа на Болцман , а W е броят на микросъстоянията, които са възможни в заеманото макроскопично състояние. Този постулат, известен като принцип на Болцман, може да бъде оценен като начало на статистическата термодинамика, която описва термодинамичните системи чрез поведението на съставящите ги компоненти.
Просто казано: Ако в изолирана макроскопична система протича термодинамичен процес, процесът е такъв, че ентропията на системата нараства. Ако ентропията нараства, процесът е необратим. Всички процеси в природата се подчиняват на този принцип. Това е и рационалното обяснение, че времето тече в посока не за съграждане и възход а на разруха и кончина за всеки отделен компонент на системата или в частност индивид.
Еволюция: В книгата си Произход на видовете (1859 г.) Дарвин предполага, че живота на земята се е самозародил и един еволюционен процес накрая е довел до появата на човека, което противоречи на гореизложеното.
Всеки може да отговори на въпроса: Ако поставите тухла в пустинята, каква е вероятността да се появи втора тухла до нея, като действат природни сили (слънце, дъжд и вятър)? Не е ли по-вероятното да изчезне и тази, която вие сте поставили? В по съвременните схващания еволюцията, като понятие не би могла да бъде очевидна и доказана поне на земята, защото математически лесно се доказва, че случайните комбинации за зараждането на само една връзка в клетката са повече (1E+81) или много повече от секундите на съществуването на планетата Земя (1E+13, или 4.5 милярда години). Популяризацията на Дарвиновата еволюция и нейното разпространение се дължи главно на желанието да се подменят някои догми и ценностни системи, вероятно удобни за поддръжниците й атеисти и нихилисти. Друга причина е това, че повечето хора търсят директен и ясен отговор на своите въпроси за произхода на света и поднесените "лесно разбираеми за широката маса" отговори (особено подкрепени със софистично подвеждащи примери за прилики от заобикалящата ни природа), печелят доверие и задушават истината защото тя е "сложно" и "неясно" обяснена и по-трудна за възприемане от тях.
Въпреки това, в последно време започва да си проправя път и науката в биологията, която отхвърля самозараждането, доказвайки сложността на биологичните видове, говорейки все повече открито за сътворението, като по-аналогична теория.
Това разделение на креационисти и еволюционисти не е от скоро и винаги доказателствата са в полза на креационистите - защо тогава еволюцията се разглежда, като единствено възможната теория в учебниците.

Един от тези учени креационисти е Arthur Ernest Wilder-Smith , FRSC (22 декември 1915 – 14 септември 1995), по-известен като AE Wilder - Smith , е британски органичен химик и ранен креационист. От него може да се посочат "How the World Came to Be (1983)" - The origin of the Univerce, Man's Origin, Man's Destiny.
Такива са и писателят Майкъл Кремо и проф. д-р Дечко Свиленов ("Живот след смъртта").

Виж още:
Еволюция или сътворение.pdf
"Първата глътка наука те прави атеист, но на дъното на чашата те чака Бог"
Атеизма е остарял и на изчезване
The Origin of Life by Dr. A.E. Wilder-Smith
Някои страхотни християнски книги от български автори по тази тема