Терзание

Терзанието е безпокойство, мъка, страдание, горест, угризение. Различни фактори биха придизвикали подобни чувства у една личност. Буда казва:
- Истина е, че съществува терзание породено от желание.
- Истина е че терзанието произлиза от човека и е вътре в него.
- Истина е че има начин за намаляване на страданието.
- Истина е че има лек у самият човек, то е да намали или преодолее желанието.
Това са в кратък преразказ "четирите благородни истини". Буда завещава това, като резултат от своето просветление използвайки йога, на човечеството с думите: "Аз Гаутама нищо не запазих за себе си и нищо не премълчах." Така, Гаутама (Буда) изобретил един нов вид на човека, в който няма егоизъм . Това са така наречените "Четири неизмерими ума" на любовта, състраданието, радостта и невъзмутимостта [48] познати като брахмавихари , божествени жилища или просто като "четирите неизмерими".
Не бих си позволил да ви агитирам в правотата на казаното нито да карам някого да симпатизира на философското движение или религия будизъм, а просто ще цитирам още материали от wiki свързани с Буда:

  • Нека всеки човек насочи първо себе си към това, което е правилно и едва тогава да учи другите
  • Хората дори не подозират, че на всички тях им е съдено да умрат. Ала тези, които знаят това, веднага прекратяват разприте
  • Ако в битка някой победи хиляда пъти по хиляда врагове, а друг победи самия себе си, то из между двамата, именно вторият е най-великият завоевател. Победата над собственото "аз" е по-добра от победата над всички други хора. Никой не може да превърне в поражение победата на човека, който е превъзмогнал себе си.
  • Не вървете след никого, вървете само след себе си.
  • Можеш да направиш две грешки по пътя към истината: да не го извървиш целия, или въобще да не тръгнеш по него.
  • Не вярвайте на нищо, независимо къде сте го чели или кой го е казал, дори аз да съм го казал, освен ако то не е в съгласие с вашия собствен здрав разум и ум.
  • Да гледаш раждането и смърта на съществата е все едно да гледаш движенията в някакъв танц. Животът е като проблясък на светкавицата в небето, преминава надолу като порой по стръмна планина.
  • Всичко това, което сме ние, е резултат от мислите, които сме имали.