Еволюция или ...

“Ето ги и фанатичните атеисти, чиято нетолерантност е от същия вид като нетолерантността на религиозните фанатици и произлиза от същия източник. Атеистите са като роби, които все още усещат тежестта на веригите си, вериги, които те са отхвърлили след мъчителна борба. Атеистите са същества, които поради злобата си срещу традиционната религия – т.нар. “опиум за народите” – не могат да изтърпят музиката на небесните сфери. Но Чудото на природата не става по-малко поради факта, че едни или други хора са неспособни да го схванат чрез стандартите на човешките цели и човешките нрави.”
( АЙНЩАЙН, цитиран в “Einstein and Religion: Physics and Theology” by Max Jammer, Princeton University Press, 2002, 97 ).

Мнения на известни еволюционисти за еволюционната теория: (Материали цитирани от проф. д-р Дечко Свиленов)
Чарлз Дарвин: „ Защо всеки геологичен слой не е пълен с междинни биологични видове? Може би това ще е най-силното възражение срещу моята еволюционна теория! “
Джордж Симпсън: „ Отсъствието на преходни биологични форми не се ограничава само при бозайниците, а е универсален феномен, отбелязан от палеонтолозите. “
Александър Опарин: „ С опитите си Пастьор разреши въпроса за самозараждането на живота в отрицателен смисъл.. Той доказа, че живот произлиза само от живот. “
Ърнест Кахан: „ Абсурдно и безумно е да се вярва, че една жива клетка възниква от само себе си, но въпреки това аз го вярвам, понеже не мога да си представя нищо друго. “
Жак Монод: „ Най-големият проблем у еволюционната теория е произходът на генетичния код и механизмите на неговото пренасяне. “
Ханс Кун: „ Една така сложна система, какъвто е генетичният апарат, никога не може да бъде плод на случайност... Ние не знаем как са възникнали първите биологични системи. “
Манфред Айген: „ Как могат неорганичните молекули да приемат биологична информация и да формират първичната клетка? Това само по себе си е неразрешим проблем. “
Давид Петерс: „ Относно биогенетичния закон на Хекел е възможно само едно заключение – той трябва да се забрави. Така ще спрем да си служим с неверни и безсмислени аргументи. “
Сър Артьр Кейт: „ Еволюцията е недоказана и недоказуема. Ние обаче вярваме в нея, защото тя е единствената алтернатива на учението за Сътворението, което ние не искаме да приемем. “
Джон Уотсън: „ Еволюционната теория е универсално възприета не защото е доказана, а защото единствената й алтернатива – Сътворението, е очевидно невероятна. “
Ханс Мор: „ Цялата история на човечеството е белязана от убийства, изтезания и геноцид. Как сме стигнали до тези ужасни гени? Ясно е, че по нас са полепнали яйчните черупки на еволюцията. “
Томас Хъксли: „ Аз трябва да призная, че не можах да намеря нещо по-добро от Библията, когато търсех фундамент, на който да се изградят моралните в взаимоотношения".

Популяризацията на Дарвиновата еволюция и нейното разпространение се дължи главно на желанието да се подменят някои догми и ценностни системи, вероятно удобни за поддръжниците й атеисти и нихилисти. Друга причина е това, че повечето хора търсят директен и ясен отговор на своите въпроси за произхода на света и поднесените "лесно разбираеми за широката маса" отговори (особено подкрепени със софистично подвеждащи примери за прилики от заобикалящата ни природа), печелят доверие и задушават истината защото тя е "сложно" и "неясно" обяснена и по-трудна за възприемане от тях.