Лукав свят ...

“В една подредена държава е срамно да си беден и в една неподредена да си богат.”
( Конфуции). [+]

Дали един общ ред ще подреди всичко в отделните държави или ще премахне нуждата от тях?
До сега това не се е случвало и няма да се случи докато човек е егоист и гледа да задоволява само собствените си нужди и интереси. Това е заложено в "прагматичният" модел на мислене и поведение. Дано "еволюцията" на човешкият интелект да достигне до там, че да заслужи правото да създава светове и да се грижи за тях но за сега "човечеството" (в по-голямата си част) само използва знанието да подправя и да разрушава без да го е грижа за последствията. Една голяма заблуда, че сме единствени и самовъзникнали и усъвършенствали само заради това, че сме агресивни и способни да се справим с конкурентите си по пътя на оцеляването и прогреса. Наистина ли нещата са толкоз прости? Дали е достатъчно да знаем за живота и за смисъла на нашето съществуване, онова което го пише в учебниците? Отговорите на тези въпроси са риторични и могат да се получат от отговора на само един друг въпрос: Дали ни се поднася цялата истина от авторите им или това е поредната заблуда на една информационна медия? (виж Пробуждане, Една дарвинистка измама и Опровергана еволюция )