Анотация

„Очевидна е хармонията в космоса, която аз, с моя ограничен човешки ум, успявам да схвана, но въпреки това, все още има хора, които казват, че Бог не съществува. А това, което наистина ме вбесява, е фактът, че тези хора твърдят, че аз поддържам техните възгледи.” (Алберт Айнщайн) [+]

Изложение
Да обясниш нещо ново за някого трябва да си кратък ясен и убедителен. Тривиалното обяснение лесно прониква в съзнанието на човек и остава трайно в него заради простотата и респекта от красотата на изказа. Трудно постижимо е обаче да се правят научни обяснения на достъпен за всеки език. По-опитните лектори биха използвали въпроси към аудиторията за да разберат на каква публика ще говорят. В интернет пространството това е невъзможно, но все пак в тези няколко страници ще се опитаме да проправим път към по-малко познатото, абсолютно асоциативно, използвайки традиционно постулати от заобикалящия ни свят. Изложените материали в този сайт, за разлика от всяко едно професионалено научно обяснение, са без претенция за абсолютна достоверност.

Моето обръщение
В повечето случаи тук ще бъдат изложени мисли с предположимо изненадващи, неприсъщи за всеки и на пръв поглед научно противоречиви факти, да си пожелаем: Нека нито едно от тези предположения да не предизвиква внезапна/защитна реакция на недоволство или буквално отричане, защото то е направено в интерес на откриване на истината и за всеобщото благо на човека. Ще помоля и аудиторията за снисхождение към моите макар и разностранни но скромни в някои конкретни науки възможности. Или като се казва в един разказ на Оскард Уайлд : "Моля не стреляйте по пианиста! Той толкова си може".
За сметка на това мога да обещая: В центъра на всичко ще се старая да бъде поставен човека като отделна личност, а това в частност сте и Вие.

Вие не знаете, колко много знаете
Може да започнем с думата щастие.
Какво тя означава сега и какво е била за хората преди?
Само благополучие ли е щастието и какви логически изводи биха могли да съдържат правилният отговор?
В каква връзка е благополучието ("щастието") с нашето здраве?
Какво може да ни спаси от нещастието за да оцелеем в този свят?
Дали религията, вярата и теологията, като философия допринасят за щастието ни?
Кое е приемливо вярното твърдение, че има или няма Бог (еволюция или сътворение)?
Какво влияние са оказали религиите и атеизма през годините на подръжничеството им?
Възможно ли е съществуването на виртуална реалност и паралелни светове?
Дали предвижданията в развитието на технологиите биха дали аналогични отговори?

Тезата е, че:
Би трябвало в днешно време повечето от хората да мислят в посока за обединяване на науката и теологията. Опитите да разберем очевидно скритото може да промени мисленето ни. Предполагам, че непопулярната наука отдавна работи по този въпрос но в посока на извличане на печалби, макар че противоречи на онова което в крайна сметка ще разкрие. Е в науката винаги е имало първоначално отричане. Но открития, като теорията на относителността на Айнщайн, че материята е забавено състояние на енергията, показват колко е хомогенен света.
Едно твърдение е научно, само ако може да се докаже математически. (Леонардо даВинчи).
Математически много лесно се доказва, че случайното възникване на жива материя във случайно възникнала неорганична и неорганизирана вселена е невъзможно без някакъв интелектуален план, при това в нея да се вгради и организация за саморазвитие. Повече може да прочетете [тук].

Помнете: Всички факти доказват, че записаното човешко познание от хиляди години насам в науката и религията е манипулирано (от илюминати) за да служи на нечии частни интереси. Чувството за достоверност на такива записи е един вид поддържание и склонност към сляпа вяра в нещо недоразбрано но близко до нашето усещане за него. Това може да се изкаже в една мисъл: "Иска ни се да е така."