Религиозно чувство

„Всеки, който се занимава сериозно с наука, постепенно се убеждава, че един Дух се проявява в законите на Вселената; Дух, Който е безкрайно по-могъщ от духа на човека и пред лицето на Когото ние, с нашите скромни възможности, трябва да се смирим. По този начин научните изследвания водят към едно специфично религиозно чувство, което е твърде различно от наивната религиозност.” (Алберт Айнщайн) [+]

Пробуда
Вероятно съвсем скоро техническата революция ще достигне до фазата на пробуждане. Това ще бъде времето в което тя ще признае, че в последните 60 години умишлено е забавян хода й под въздействието на онези, които определят колко от познанието и до кого да достига, уш свързани с нейната представяне пред широките маси, и това, че са загрижени за тяхното благоденствие и безгрижие. Дали това е така или подмяната на истината цели друго?
Пробуждане ще бъде времето в което науката ще превърне биокибернетиката в техническото познание и ще изгражда биокомпютри в услуга на човека. Дори сега ако се проследи "техническата революция" в областта на компютърната техника, за която всички знаем по нещо, и се продължи да се рзсъждава в тази посока, може да се стигне до наколко прости предположения. На скоро бе обявено по медиите, че се разработва механичен робот - "Аватар", който дава възможност на обездвижен, човек да го управлява само с поглед и мисъл и да се чувства в това механично тяло, като в свое. Очевидно е, че комуникацията между човека и компютърните системи може да се осъществява без участието на каквито и да е комуникационни устройства (екран, клавиатура или мишка). Човек в близко бъдеще ще може да комуникира мислено и да получава информацията от компютрите директно в съзнанието (мозъка) си, по подходящ начин. Това би станало едно свидетелство за възможностите на човешкият интелект да създаде едно нещо, което в момента лесно се отхвърля, като възможно съществуващо. Остава да предположим, че ние не сме първите разумни същества, които биха се досетили и осъществили такова нещо и че тези другите преди нас може да са ни конструирали, като едни съвършенни машини с идеална цел. За да не останете с чувството че сте въвлечени в поредната софистическа измамна теория, ще ви припомня да отворите страницата с постулатите.
Ако тази идея се възприеме, ще могат много неясни за сега неща да бъдат обяснени, като например:
- Твърдението, че може да съществува база от данни съдържаща всички събития видяни от хората.
- Твърдението, че има начин (вероятно на базата на тази информация) да се правят предвиждания за бъдещи събития.
- Твърдението, че тази информация може да бъде пресявата, оценявана и филтрирана, като "лъжа" и "истина".
- Това, че нищо не може да остане скрито и че информацията може да се копира от или в друго тяло.
- Това твърдение, че егото (душата), ако тя има такава структура и е част от този инфрмационен поток може да бъде съхранена и предадена.

МАКС БОРН :
„Много от учените вярват в Бога. А онези, които казват, че заниманията с наука правят човека атеист, са вероятно някакви жалки хора.” „Науката оставя въпроса за Бога напълно открит. Тя няма право да го обсъжда.”

A. E. Wilder-Smith : ПРОИЗХОД на живота
„Ако се вгледаме в красотата около нас и се замислим за това, че всичко израства от материя с въведена в нея информация, ние не само ще се удивим от мъдростта на създателя, у когото преди всичко е имало чувство към прекрасното, а след това и техническата възмовност да осъществи това на практика. И когато аз гледам наоколо това ме изпълва с чувство на удивление и съм поразен от това как Бог е съумял да създаде всичко това и от красотата на неговата душа, когато го е създавал.”

Дарвинизмът е имал разрушително действие върху обществото поради факта, че еволюцията е нихилистична по отношение на морала: Първо, ясният извод е, че хората са просто животни, и следователно няма добро или зло. Второ, тя учи, че всеки еволюционен напредък се постига от едни за сметка на други.